Disclaimer

Tiefrot Design spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail, dat kun je vinden op de over ons pagina.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven we ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Tiefrot Design via deze site, acht Tiefrot Design zich niet aansprakelijk.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Tiefrot Design stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Tiefrot Design zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Tiefrot Design accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele-eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij Tiefrot Design.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Tiefrot Design, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Affiliate Links:

We willen je graag informeren dat onze website af en toe affiliate links bevat. Dit betekent dat als je via deze links aankopen doet, we een kleine commissie kunnen verdienen zonder extra kosten voor jou. Deze commissies helpen ons om deze website te onderhouden en je van waardevolle informatie te blijven voorzien.

We willen benadrukken dat we alleen producten of diensten promoten waar we volledig achter staan en die we zelf zouden aanbevelen. Onze oprechtheid en het vertrouwen van onze lezers zijn voor ons van het grootste belang.

Houd er rekening mee dat het gebruik van affiliate links geen invloed heeft op de prijs die je betaalt voor producten of diensten. Je ondersteunt ons gewoon door via deze links te winkelen.

Nieuwsbrief

Gratis tips voor je stedentrip naar Wenen

meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief met tips, aanbiedingen, wandelroutes door Wenen.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.